DOCUMENTACIÓ PARACAIGUDISTES

En el moment d’arribar a Skydive Empuriabrava, els paracaigudistes han de presentar la documentació següent:

- Títol esportiu
- Assegurança mèdica i de responsabilitat civil
- Targeta d’inspecció del paracaigudes i plegat del de reserva
- AAD obligatori amb manteniment al dia
- Llibre de salts

SEGURETAT REGLAMENT

- Tots els saltadors han de portar connectat un sistema d’obertura automàtica del paracaigudes de reserva (AAD) (amb les piles i les revisions en regla). No s’accepten AAD del tipus FXC 12000 o similars.

- Segons l’experiència individual (nombre de salts) i les condicions meteorològiques i de vent, la zona de salts pot restringir els llançaments a alguns saltadors o a tots.

- Els salts de deriva s’han de fer obligatòriament amb la supervisió d’un instructor.

- No es permeten obertures per sobre de 4.000 peus sense el consentiment previ del Ground Control.

- Tot l’equip que es tingui previst utilitzar a Skydive Empuriabrava, inclosos els cascs de càmera i les planxes de skysurf, s’ha d’ensenyar en el moment de la inscripció per tal de fer-ne la comprovació.


Skydive Empuriabrava és membre de la United States Parachute Association i, com a tal, està adherit als requisits bàsics de seguretat (BRS) que publica aquesta organització. L’únic requisit del qual eximeix el delegat de seguretat i entrenament (Safety and Training Advisor) de Skydive Empuriabrava és el BSR 2-1.3.1 («el saltador ha d’anar equipat amb un sistema de flotació individual si el punt previst de sortida, d’obertura o d’aterratge es troba a menys d’una milla d’una massa d’aigua oberta [...]»).

SEGURETAT EQUIP

- Per al FF és obligatori fer servir un paracaigudes amb sistema d’obertura de "hand deploy BOC" (pilot extractor a la part inferior del contenidor) o sistema de "pull out".

- Els cobertors de les bandes han d’estar ben ajustats (FF).

- La butxaca del pilot extractor ha d’estar en condicions excel·lents per al FF i en bones condicions per al vol pla.

- Per als salts de FF recomanem un arnès ajustat, que no es mogui.

- Els velcros han d’estar en bones condicions.

- La brida del pilot extractor ha d’estar ben protegida.

- Els llaços de tancament han d’estar tibants i en bones condicions.

- Campana i mida adequades a l’experiència del saltador.


Equip auxiliar

- És obligatori dur un altímetre visual.

- Per als salts de FF també és obligatori dur un altímetre sonor. Es recomana portar un segon altímetre sonor.

- El casc és obligatori per al FF.

- L’experiència mínima exigida per als salts amb càmera és de 200 salts.

- Recomanem un sistema d’alliberament ràpid per als cascs de filmació.

- No es pot saltar amb un casc amb muntatge per a càmera sense dur la càmera instal·lada.

SEGURETAT EMBARCAMENT

- Recorda el color i el número del teu vol, escolta els anuncis i embarca a l’avió que et correspongui. Pensa que hi ha diversos avions iguals que poden volar simultàniament.

- Dirigeix-te al punt d’embarcament quan es faci l’anunci d’embarcament (si perds l’avió, perds el tiquet).

- L’espera per pujar a l’avió es fa a la zona d’embarcament oportuna.

- Els grups petits són els primers a embarcar, i els grans, els últims. En condicions de vent especials, la DZ (zona de salts) pot modificar aquest ordre.

- Cal anar totalment equipat abans de pujar a l’avió. Demana a un altre paracaigudista que et revisi l’equip i recorda que t’has d’acostar a l’avió sempre per darrere.

SEGURETAT SORTIDA

- La passada i el punt de sortida els dóna el pilot. Comprova les llums abans de saltar.

- En condicions de vent normals, la separació adequada entre grups és de 5 segons com a mínim.

- Els saltadors amb vestit d’ales surten sempre els últims i han de volar en la direcció que marqui el Ground Control.

- Els skysurfers salten al final (o just abans que els que portin vestit d’ales o els alumnes) i en cap cas no poden saltar sobre el poble.

SEGURETAT CAIGUDA LLIURE

Freefly

- Els paracaigudistes que vulguin saltar en grups de freefly han d’estar en possessió del CBT (Compulsory Basic Training). Les llicències FF1 i FF2 (BPA) i B4 (FFP) s’accepten com a equivalents.

- Per obtenir el CBT, cal demanar una còpia gratuïta de la guia A guide to freefly a l’oficina i adreçar-se a Babylon.

- Els qui no disposin del CBT només poden fer salts de FF sols o amb un instructor de FF.

- Si ets un freeflyer amb poca experiència o estàs fent pràctiques, cal que treballis sempre a 90° respecte a la pista d’aterratge.


Caiguda plana

- Per saltar en grups cal estar en possessió del Títol A (FAE), A License (USPA), FS1 (BPA), B2 (FFP) o equivalent.

SEGURETAT SEPARACIÓ I OBERTURA

- L’altitud de separació en FF és de 5.000 peus per a grups de 2 saltadors i de 5.500 peus per als grups més grans.

- L’altitud mínima de separació per als saltadors en caiguda plana és de 3.500 peus.

- Si és possible, cal derivar sempre a 90° respecte a la pista d’aterratge per evitar col·lisions amb els grups anteriors o posteriors del mateix avió.

- L’altitud mínima d’obertura és de 2.500 peus.

- Fes volar el paracaigudes en paral·lel a la platja fins que el grup següent hagi obert. No volis cap al nord fins que no vegis oberts els paracaigudes del grup següent!

SEGURETAT VOL AMB CAMPANA I ATERRATGE

- El descens s’ha de fer a l’est de la pista d’aterratge. No es poden fer girs en espiral sobre la zona d’aterratge.

- No travessis la pista volant amb el paracaigudes per sota de 1.000 peus.

- No volis ni aterris a la zona de prolongació de la pista (zona d’aproximació d’avions).

- Amb vent de sud, el trànsit s’ha de fer a esquerres.

- Amb vent de nord, el trànsit s’ha de fer a dretes.

- Amb vent en calma o vent fluix canviant, cal aterrar en la direcció que indiqui la «T». La campana més baixa té el dret de pas.

- No posis en perill ni la teva pròpia seguretat ni la dels altres fent girs baixos.


Normes per travessar la pista

- La pista NOMÉS es pot travessar per les ratlles blanques situades davant de la terrassa.

- Assegura’t que no hi hagi cap avió a la pista preparat per enlairar-se i que tampoc no n’hi hagi cap en aproximació final per aterrar.

- Separa’t de la pista. Mantén-te com a mínim a 10 m de distància de la pista fins al moment de travessar-la.

- Comprova que no hi hagi avions fent taxi per l’herba davant de l’hangar o de la terrassa i que tampoc no hi hagi tàndems a punt d’aterrar.


Aterratges fora de zona

- Sempre que et sigui possible, intenta aterrar al mateix camp que altres companys. Això facilitarà el rescat i l’ajuda necessària en el cas que hagis fet un mal aterratge.

- Dirigeix-te al camí o la carretera més pròxims i espera que el personal del centre et reculli. Avisa el manifest del teu retorn a la DZ.


Equips de lloguer

- Els únics autoritzats per plegar-los són els plegadors de la DZ.

- Si fas servir un equip de lloguer, és obligatori que abans de l’embarcament te’l revisi un instructor de la DZ.