DECLARACIÓ DE CONDICIÓ FÍSICA PER A UN SALT EN TÀNDEM

Per mitjà d’aquest document DECLARO que

1

Estic físicament en forma, no he begut alcohol abans de saltar i no pateixo cap de les condicions següents, que entenc que em poden posar, a mi mateix i també altres persones, en una situació de perill durant el salt: embaràs, epilèpsia, convulsions, problemes de cor, malalties mentals greus i addicció a l’alcohol o a les drogues.

2

Tota persona que practiqui el paracaigudisme ha de tenir un nivell de forma física raonablement alt i no pot patir sobrepès (100 kg com a màxim) en relació amb el seu sexe, edat i estatura.

3

A banda de les condicions mèdiques prèviament enumerades, les que s’indiquen tot seguit poden ocasionar problemes en la pràctica del paracaigudisme, de manera que si mai n’has patit cap cal que demanis una opinió mèdica: desmais freqüents, mareigs, amnèsia, pressió arterial alta, bronquitis crònica, asma greu, febre reumàtica, malalties de fetge, ronyons o pulmons, desordres de tiroide, suprarenal o altres glàndules, malalties dels ossos o de les articulacions, desordres sanguinis, anèmia greu, malalties cròniques de l’oïda i sinusitis, així com haver patit una ferida important al cap i qualsevol situació que requereixi un ús regular de drogues.

4

El passatger ha d’anar compensant la diferència de pressió de l’oïda interna (per exemple, empassant-se saliva) que es produeix tant per la pujada com per la baixada. No pot saltar si està totalment congestionat.

5

La pràctica del paracaigudisme es pot permetre malgrat que es doni alguna de les condicions anteriors si el passatger aporta una autorització expressa del seu metge.

També DECLARO que

1

Mai no m’he dislocat una espatlla.

2

Entenc que he d’aixecar les cames en aterrar perquè l’instructor pugui tocar terra primer.

3

No he fet submarinisme durant les darreres 24 hores.

4

Entenc que el paracaigudisme és un esport de risc i que encara que se segueixin totes les normes de seguretat es poden produir accidents.